top of page

Bidbook aangeboden aan Tweede Kamercommissie

Bidbook2.jpg

SKEN-voorzitter Robert Helder heeft dinsdag 25 september het bidbook Hoorbaar erfgoed aan een delegatie van de Vaste Tweede Kamercommissie OCW aangeboden.

Namens de delegatie nam Roelof Bisschop (SGP), links op de foto, als eerste het bidbook in ontvangst. Hij verklaarde zowel beleidsmatig als persoonlijk zich zeer verbonden te voelen met het klinkend erfgoed. Net als zijn collega-Kamerleden Carla Dik (CU), Thierry Aartsen (VVD) en Lenny Geluk (CDA), toonde hij zich onder de indruk van het bidbook. ‘Zelden wordt ons zoiets professioneels aangeboden’, stelde hij vast. De verschillende fractievertegenwoordigers zegden toe de plannen, zoals verwoord in Hoorbaar erfgoed, op korte termijn binnen de eigen fracties te bespreken, met het oog op het komende begrotingsdebat met de beide ministers van OCW.  

bottom of page