top of page

Op 24 december 1979 werd in de Utrechtse Domtoren het Utrechts Klokkenluiders Gilde opgericht. Dit was het begin van de op-richting van klokkenluidersgilden in onder andere Amsterdam, Elburg, Den Bosch, Vianen, Maastricht, Groningen, Dene-

kamp, Brielle, Amersfoort en Kampen. 

SKEN: STICHTING KLINKEND ERFGOED NEDERLAND

  • De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) is onafhankelijk en niet aan enige religie gebonden. SKEN wil het klinkend erfgoed, in de vorm van luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels, bij een breder publiek brengen. Het wil dit deel van ons cultureel erfgoed echt beleefbaar maken, dicht bij de mensen. 
     

  • Luidklokken, mechanische uurwerken, carillons en pijporgels staan onder grote druk. Veel kerken worden onttrokken aan de eredienst en worden getransformeerd of zijn in afwachting van een nieuwe functie. Daardoor verdwijnt de tijd die de torenklok aangeeft, worden de klokken niet meer geluid en dreigen de orgels en carillons hun vaak eeuwenoude stem te verliezen. 
     

  • De stichting is een samenwerkingsverband van een groot aantal betrokkenen bij dit deel van ons cultureel erfgoed. SKEN streeft ernaar de interesse bij jong en oud voor de instrumenten te bevorderen, aandacht te schenken aan goed beheer en behoud en het blijvend laten functioneren, of klinken van dit erfgoed. SKEN werkt samen met een brede achterban, waaronder musea, instandhoudingsorganisaties en onderwijsinstellingen. 
     

  • De stichting is op 20 april 2016 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel (65877969).

Deze website is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Donatus.

bottom of page