© 2019 STICHTING KLINKEND ERFGOED NEDERLAND   •   RSIN nr. SKEN: 856299972   •   KvK nr. 65877969

  • Facebook Social Icon

KLINKEND ERFGOED 

Luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels zijn een gemeenschappelijk bezit en niet meer weg te denken bij het ervaren van onze omgeving. Ze geven een beleving die onze voorouders ook moet hebben gehad. Het verleden klinkt letterlijk dóór, en is nog steeds hoorbaar. Er is weinig ander erfgoed dat een vergelijkbaar authentieke indruk op ons kan maken. Klinkend erfgoed is als het ware de audio-component van ons verleden. Daarom zetten wij, Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, ons in voor behoud en ontsluiting van dit bijzondere erfgoed. 

 

Inspirerende dag rond het 10-jarig bestaan van Orgelkids
Breng het orgel bij de jeugd en de jeugd bij het orgel

Op donderdag 4 juli 2019 vierde Orgelkids haar 10-jarig bestaan met een spannende Inspiratiedag.

Klik hier voor meer informatie over de inspiratiedag.

 

Beleidsbrief Restauratieregeling 2019/2020

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten, samen met onder meer VNG, het IPO en het NRF. De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september.

Voor meer informatie: klik hier

 

SKEN en de regio

SKEN gaat zich in 2019 en 2020 richten op samenwerking met initiatieven in heel Nederland. Er zijn veel festivals en projecten met klinkend erfgoed. Orgel- en beiaardfestivals bijvoorbeeld.

De toegevoegde waarde van SKEN kan verschillend zijn. Zo is SKEN door haar relaties met overheden en de RCE in staat om desgewenst voor (meer) nationale uitstraling van een evenement te zorgen. SKEN heeft ook goede connecties met een aantal fondsen op landelijk niveau. Ervaringen die SKEN tot nu toe opdeed met haar medewerking aan projecten wil SKEN eveneens graag delen.

Hebt u plannen en wilt u contact met ons? Mail ons via info@klinkenderfgoed.nl