ANBI STATUS

Vergoeding
De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan 2021-2025
Klik hier

Jaarrekening SKEN 2020

Klik hier