ORGELS

Nederland is een echt orgelland. Geen ander land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer. Vele honderden zijn monumentale instrumenten, sommige enkele eeuwen oud. Andere zijn uit de twintigste eeuw, of nog tamelijk nieuw. Al die orgels zijn enerzijds kunstvoorwerpen, die liefst met rust gelaten willen worden, anderzijds muziekinstrumenten, die gebaat zijn bij regelmatig gebruik. Bij goed beheer is er een balans tussen zorgvuldig behoud van het kunstvoorwerp en regelmatig gebruik als muziekinstrument. Dan kan een orgel generaties mee, zonder grote restauraties of kostbare ingrepen.

© 2019 STICHTING KLINKEND ERFGOED NEDERLAND   •   RSIN nr. SKEN: 856299972   •   KvK nr. 65877969

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon