BESTUUR

Het bestuur van de stichting SKEN bestaat uit de volgende leden:
 

  • Robert Helder, voorzitter

  • Heleen Wijgers, secretaris

  • Michiel Zonnevylle

  • Andries Ponsteen

  • Wiebe Dijkstra

  • Han Gunnink

Vaste adviseur van het bestuur is Rudi van Straten, senior-specialist klinkend erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.