ACTIVITEITEN

SKEN verzorgt zelf regelmatig activiteiten of haakt aan en ondersteunt initiatieven van anderen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten waarmee het klinkend erfgoed wordt ontsloten.

UITNODIGING SYMPOSIUM "AKOESTIEK IN 100 MONUMENTALE KERKEN"

Het symposium vindt plaats op donderdag 29 april 2021, live vanuit het Acoustic Experience Lab in Harderwijk.

Virtueel bij te wonen via ZOOM na opgave via: info@klinkenderfgoed.nl onder vermelding van het trefwoord ‘Akoestiek’, uw naam en het e-mailadres waar de ZOOM-link naartoe gestuurd kan worden. Uw opgave ontvangen wij graag vóór 27 april 2021. De ZOOM-link ontvangt u uiterlijk 28 april 2021 in uw mailbox.

Eind 2018 heeft Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) aan Jan Bril (akoestisch expert) opdracht gegeven tot de uitvoering van het project `Akoestiek.’ Dit bestond uit metingen in 100 aan ‘Klinkend Erfgoed’ gerelateerde gebouwen, geografisch verspreid over Nederland en in een mix van bouwjaren, bouwstijlen, grootte en functie. Jan Bril is in samenwerking met eigenaren van de gebouwen en vele vrijwilligers gekomen tot een boeiende inventarisatie van ‘onze’ akoestiek en heeft dit vastgelegd in het boek dat deze middag centraal staat. Uit het voorwoord van de auteur:

 

In het Nederlandse landschap zijn kerken een vanzelfsprekendheid. Nagenoeg elke provincie, stad of dorp heeft wel een lokaal of verder bekende historische kerk.

Het landschap verandert snel, waarbij ook het gebruik van kerken aan verandering onderhevig is. Veel kerken worden in de oorspronkelijke functie voor erediensten gebruikt, een toenemend aantal kerken krijgt ook andere functies. Dit heeft invloed op het gebouw en de inrichting van het gebouw. En daarmee heeft dit ook invloed op de akoestiek en bijvoorbeeld de klank van een historisch orgel.

In de dagelijkse praktijk worden bij herinrichtingen of verbouwingen uiteenlopende vragen in relatie tot de akoestiek gesteld: vaak wil men het behoud van de akoestiek bij forse wijzigingen waarborgen, soms is er ook een grote veranderingswens.

In dit boek ziet u geen vastomlijnd antwoord op hoe met de akoestiek in historische

monumenten moet worden omgegaan, dit is te afhankelijk van het individuele monument. Wel vindt u een appel om zorgvuldig met de akoestiek om te gaan, waarbij handvatten daartoe worden gegeven. Dit om de beleving van akoestiek in erfgoed net zo vanzelfsprekend te laten zijn als de kerken zelf in het Nederlandse landschap.

 

Het symposium wordt georganiseerd door Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deelname is gratis!

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30-15.45   Welkom, opening & inleiding Robert Helder, voorzitter SKEN

15.45-16.45   Presentatie van de resultaten van het onderzoek "Akoestiek in 100 monumentale kerken" inclusief virtuele akoestische beleving (hoofdtelefoon wordt aanbevolen) Jan Bril, akoestisch expert, leider van het onderzoek en auteur van het boek

16.45-16.55   Overhandiging van het boek aan Susan Lammers, directeur RCE

16.55–17.00   Afsluiting Robert Helder

 

AFGELAST: SKEN EN ‘MAASTRICHT 2020

De organisatoren van het succesvolle festival Klinkend Erfgoed 2018 in Maastricht en SKEN zouden samen in de zomer van 2020 weer een aantal activiteiten organiseren. In 2018 ondersteunde SKEN al het genoemde festival met enkele activiteiten en bijdragen. Helaas kan het Maastrichtse festival in 2020 door de corona-maatregelen niet doorgaan. Alle plannen zijn doorgeschoven naar een volgend passend moment. Wij houden u op de hoogte.

SCHNITGER EN SKEN IN GRONINGEN: DE WERELD IN

Op 15 oktober vond in Groningen het Schnitgersymposium plaats. Dit symposium

maakte deel uit van 300 jaar Schnitger - Groningen Orgelzomer 2019 en vormde de prelude voor het jaarlijkse Schnitgerfestival.

Het symposium werd georganiseerd door Erfgoedpartners Groningen in samenwerking met Stichting Klinkend Erfgoed Nederland. Centraal stond tijdens het symposium de vraag hoe je het orgel als eeuwenoud instrument een waardevolle plek kunt geven in de wereld van nu. Een mix van praktijkvoorbeelden en verdiepende lezingen liet zien hoe verbindingen tot stand kunnen worden gebracht tussen muziek en mens. Doel van het symposium was alle mogelijke betrokkenen te inspireren tot het zoeken naar nieuwe wegen om het orgel in te zetten en onder de aandacht te brengen.

Tot de sprekers behoorden onderzoeker Jan Bril, organist Jacob Lekkerkerker, Evert Bisschop Boele (bijzonder hoogleraar Cultuurparticipatie, Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Kunsteducatie, Prins Claus Conservatorium/Hanzehogeschool), Hans Fidom ( hoogleraar Orgelkunde Vrije Universiteit Amsterdam, leider Orgelpark Research Program), Johan Luijmes (artistiek leider Orgelpark Amsterdam), Tine Stolte (master New Audiences Innovative Practice, Prins Claus Conservatorium), Lydia Vroegindeweij (directeur Orgelkids) en Jolanda Tuma (dorpskerkambassadeur Noord Nederland).

Schermafbeelding 2019-02-15 om 11.26.48.
Logo Groninger Orgelzomer zwart op geel.
Orgelsymposium.jpg

SKEN EN AKOESTIEK

SKEN heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar de akoestiek van 100 historische kerken. Jan Bril, de bekende akoestisch expert, heeft dit onderzoek inmiddels uitgevoerd en de resultaten zullen worden neergelegd in een boek en een website. Tijdens het Schnitgersymposium in oktober in Groningen zal hij namens SKEN een keynote speech verzorgen waar een aantal resultaten en de eerste analyses zullen worden gepresenteerd.

KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST

Zeven-jarig meisje speelt op een kerkorgel in Bavaria Duitsland.

GANGNAM STYLE!

Stadsbeiaardier Jan Verheyen van Hasselt speelt 'Gangnam Style' van PSY op de nieuwe beiaard van de Sint-Romboutstoren in Mechelen.
 

ORGANISING THE FUTURE MET ORGELKIDS
 

De website orgelkids.nl verzamelt allerlei informatie over orgelprojecten voor en met kinderen. Want wat hebben we aan fraai gerestaureerde kerkorgels als er straks geen organisten meer zijn? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dus dat is het doel van deze verzameling: ‘organising the future’.
 

www.orgelkids.nl/over-orgelkids

KINDERPROJECT VAN HET HAAGS ORGELCONTACT

www.haagsorgelkontakt.nl/kinderproject/

HERKENNINGSTUNE KLINKEND ERFGOED

Fieke Huizenga Königorgel in de St. Stevenskerk (Nijmegen). September 2016

 

Beluister en bekijk de herkenningstune van Klinkend Erfgoed