NIEUWS

In verband met het Coronavirus zijn alle evenementen tot nader order afgelast. Zo ook het evenement Klinkend Maastricht 2020, dat SKEN in samenwerking met Stichting Pro Organo en stadsbeiaardier van Maastricht Frank Steijns zou organiseren tussen 14 juli en 14 augustus.
Zodra er zicht is op veranderingen hier in, zal de SKEN weer activiteiten ontwikkelen en hier vermelden. Belangrijk nieuws rond klinkend erfgoed blijft de SKEN vanzelfsprekend volgen en hier vermelden.

Beleidsbrief Restauratieregeling 2019/2020

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten, samen met onder meer VNG, het IPO en het NRF.

De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken.

Er is € 65 miljoen beschikbaar voor grote monumenten en uitgangspunt is bestemd voor projecten met een subsidiebehoefte van minimaal € 2,5 miljoen aan subsidiabele kosten. De aanvraagperiode voor de subsidie sloot op 15 september. Voor meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl

Belangrijk nieuws is dat daarnaast € 2,5 miljoen voor klinkend erfgoed wordt vrijgemaakt en € 2,5 miljoen voor Joods erfgoed. Voor beide doelgroepen komt een aparte subsidieregeling. Om gebruik te maken van de regeling voor klinkend erfgoed zal een subsidiebeschikking van provincie of gemeente nodig zijn en een vergunning van de gemeente om het klinkende erfgoed te restaureren. De subsidiebeschikking van de provincie of gemeente zal vervolgens door OCW verdubbeld worden.

Oproep tot documenteren teksten

Toenmalig SKEN-bestuurslid Dick van Dijk hield in 2019, tijdens de studiedag 'Op het spoor van de Hemony's in museum Klok en Peel op 15 april, een verhaal over de versieringen en de Nederlandse en Latijnse teksten op de klokken van de Hemony’s. Al vanaf de eerste Hemonyklok, in 1641 in de Hofkerk in Goor, waren de klokken rijk versierd. De veelal Latijnse teksten stamden uit de Vulgata. Op de beiaard van Antwerpen staat de geschiedenis van de stad vermeld. Dick deed een oproep aan een ieder om bij restauratie de teksten op de klokken te fotograferen en te documenteren, een oproep die de SKEN op deze plek graag herhaalt.

Op het spoor van de Hemony’s

In het bijzijn van 100 beiaardiers, klokkendeskundigen, -liefhebbers en gasten uit de museumwereld vond op 15 april de internationale studiedag ‘Op het spoor van de Hemony’s’ plaats. Aanleiding voor de dag was de 400ste verjaardag van klokkengieter Pieter Hemony, toevallig tevens het jaar waarin Museum Klok & Peel haar 50-jarig bestaan viert.

De gebroeders François en Pieter Hemony goten en stemden de eerste zuiver klinkende speelklokken. Vandaag de dag klinken Hemonycarillons nog altijd vanaf de Domtoren in Utrecht, het stadhuis van Maastricht, vijf Amsterdamse torens en nog een groot aantal andere torens in Nederland en Vlaanderen.

 

Meer informatie over de studiedag vindt u op de site van Klok & Peel, klik hier.

Schermafbeelding 2019-02-15 om 11.38.17.
Bidbook2.jpg

Bidbook aangeboden aan Tweede

Kamercommissie

SKEN-voorzitter Robert Helder heeft dinsdag 25 september 2018 het bidbook Hoorbaar erfgoed aan een delegatie van de Vaste Tweede Kamercommissie OCW aangeboden. Lees verder...

Winnaars bekend van ‘s-werelds grootste ideeënwedstrijd voor carillons 

De Europese première van Hack the Bells, ‘s-werelds grootste ideeënwedstrijd voor carillons, is gewonnen door de Belgische inzenders Els Lefevre en Guillaume Auvray. Plaatsvervangend Gouverneur Ger Koopmans maakte dit vrijdag bekend, bij de start van het festival Klinkend Erfgoed dat van 31 augustus tot en met 5 september in Maastricht wordt gehouden. Na eerdere edities in San Francisco en de Universiteit van Michigan is de editie Maastricht 2018 de eerste in Europa. De dertien inzendingen kwamen uit Polen, USA, Ierland, België en Nederland. Lees verder...

BIDBOOK aangeboden aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 6 juni 2018 heeft het bestuur van SKEN de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Susan Lammers, het bidbook KLINKEND 2020 aangeboden. Het bidbook is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in onze opdracht. Financieel is dit mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees verder...

Nederlandse Klokkenspel Vereniging na 100 jaar Koninklijk

In 2018 vierde de Nederlandse Klokkenspel Vereniging haar 100-jarig bestaan met onder meer een carillon-bustocht, een symposium, een boottocht over de Amsterdamse grachten, een componistencursus, een internationaal Beiaardiersconcours en heel veel beiaardconcerten in het gehele land. Bekroning vormde de eervolle ontvangst van het predicaat Koninklijk. Dit filmpje vormt een audiovisueel verslag van de jubileumactiviteiten. Het jubileumjaar was met deze activiteiten een mooie promotie voor alle beiaardiers en carillons in Nederland. De SKEN feliciteert de KNKV met 100 jaar bevlogen inzet voor de Nederlandse beiaards en zal zich inzetten om de vereniging de komende 100 jaar te ondersteunen in haar doelstellingen.

© 2019 STICHTING KLINKEND ERFGOED NEDERLAND   •   RSIN nr. SKEN: 856299972   •   KvK nr. 65877969

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon