top of page

NIEUWS

In verband met het Coronavirus zijn veel evenementen afgelast.

Zodra er zicht is op nieuwe mogelijkheden zal de SKEN weer activiteiten ontwikkelen en deze hier aankondigen. Belangrijk nieuws rond klinkend erfgoed blijft de SKEN vanzelfsprekend volgen en hier vermelden.

BELEIDSBRIEF RESTAURATIEREGELING 2019/2020

Het ministerie van OCW werkt aan de vormgeving van een subsidieregeling voor rijksmonumenten, samen met ondermeer VNG, het IPO en het NRF. De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken.

Er is €65 miljoen beschikbaar voor grote monumenten. Dat is bestemd voor projecten met een subsidiebehoefte van minimaal €2,5 miljoen aan subsidiabele kosten. De aanvraagperiode voor de subsidie sloot op 15 september. Voor meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl

Belangrijk nieuws is dat daarnaast €2,5 miljoen voor klinkend erfgoed wordt vrijgemaakt en €2,5 miljoen voor Joods erfgoed. Voor beide doelgroepen komt een aparte subsidieregeling. Om gebruik te maken van de regeling voor klinkend erfgoed zal een subsidiebeschikking van provincie of gemeente nodig zijn en een vergunning van de gemeente om het klinkende erfgoed te restaureren. De subsidiebeschikking van de provincie of gemeente zal vervolgens door OCW verdubbeld worden.

OPROEP TOT DOCUMENTEREN TEKSTEN

Toenmalig SKEN-bestuurslid Dick van Dijk hield in 2019 tijdens de studiedag 'Op het spoor van de Hemony's in museum Klok en Peel op 15 april een verhaal over de versieringen en de Nederlandse en Latijnse teksten op de klokken van de Hemony’s. Al vanaf de eerste Hemonyklok, in 1641 in de Hofkerk in Goor, waren de klokken rijk versierd. De veelal Latijnse teksten stamden uit de Vulgata. Op de beiaard van Antwerpen staat de geschiedenis van de stad vermeld. Dick deed een oproep aan een ieder om bij restauratie de teksten op de klokken te fotograferen en te documenteren, een oproep die de SKEN op deze plek graag herhaalt.

bottom of page