top of page

BIDBOOK
HOORBAAR 
ERFGOED

Op 6 juni jl. heeft het bestuur van SKEN de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Susan Lammers, het bidbook KLINKEND 2020 aangeboden. Het bidbook is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in onze opdracht. Financieel is dit mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 

De wens om een Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed uit te roepen is één van de speerpunten van SKEN. Het doel is om het klinkend erfgoed nationaal en internationaal bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en kaders te ontwikkelen waarbinnen dit deel van het cultureel erfgoed op een duurzame wijze maatschappelijk kan worden verankerd. Wetenschappelijk onderzoek, educatieve projecten, behoud van vakmanschap, beleidsmatige aandacht en gemeenschappelijke omarming van het klinkend erfgoed zijn enkele van die kaders.    
 

In het haalbaarheidsonderzoek zijn de kansen geïnventariseerd om ‘van onderop’ in 2020 een Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed uit te roepen. Onderzocht is de animo onder potentiële partners om inhoudelijk, programmatisch of financieel in dit Jaar te participeren. Is - op basis daarvan - het reëel om 2020 tot een Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed uit te roepen? Is er voldoende draagvlak om het klinkend erfgoed - zijn instrumenten, verhalen, geschiedenis en toekomst - met andere maatschappelijke krachten te verbinden?
 

Op deze vragen is een volmondig ‘ja’ als antwoord te geven. Daarom dit bidbook. Het staat vol met kansen. De plannen, wensen, ideeën en voorgestelde activiteiten om invulling te geven aan een Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed buitelen over elkaar heen.

 

bottom of page